Norwegisch Ver helsa, Maria, du som har fått nåde, Herren er med deg. Velsigna er du mellom kvinner, og velsiga er ditt livs frukt, Jesus. Heilage Maria, Guds mor, be for oss syndarar, no og i vår dødstime. Amen.

Ave Maria (bønn)

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?