Norwegisch Fader var. Du som er i himmelen. La ditt navn vaere hellig. La ditt rike komme pa jorden. La din vilje rade i himmel som og pa jorden. Gi oss idag vart daglige brcd, og forlat oss var skyld som vi forlater vare skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og aeren i evighet. Amen.

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?