Schwedisch sex föremål eller mindre

Exempel: Får jag kort uppmärksamma dig på att det i vår butik är tillåtet att ha sex artiklar eller mindre i vagnen samtidigt? Svar: Jag visste inte det. Tack så mycket för den informationen.

Engelsk översättning:
Finsk översättning:
Estnisk översättning:
Lettisk översättning:

Kennen Sie schon die Übersetzungen für diese Phrasen?